Temetkezés - Krematórium
+421 905 202 520
SK HU

Hamvasztás

Hamvasztás menete és folyamata

A hamvasztás és ezáltal a hamvasztásos temetés napjainkra a legelterjedtebb temetési formává vált. Köszönhető ez azoknak a folyamatoknak, amik segítették és egyben előidézték a hamvasztási szolgáltatás, mint lehetőség elterjedését.

 Sok család dönt úgy, hogy az elhunyt hamvait haza viszik otthonukba, vagy temetőn kívül helyezik el. Ennek lehetnek pénzügyi okai vagy meggyőződésből kifolyó okai is. Továbbá a családok szétesése is közrejátszik a folyamat egyre népszerűbb mivoltában, mert az eltemettető hozzátartozó nem akar, vagy, anyagilag nem tud egy koporsós temetést rendezni halottjának.

Az alábbiakban részletesen, mindenre kiterjedően ismertetjük, hogy miként is zajlik egy hamvasztás, mi is pontosan a hamvasztás menete és milyen folyamatok zajlanak le eközben, ezekre miért is van szükség.

Videóban is megtekintheti a hamvasztás folyamatát. Kattintson az "Így működik" képre.
 

 Hamvasztás folyamata

    Az első hamvasztást megelőzően a kemencét fel kell fűteni. A 3-4 órát igénybe vevő felfűtési folyamatot a hamvasztó-mester indítja el. A számítógépes automata program a gázégők segítségével 700-900 Celsius fokra fűti fel a kemencét. Az elhunyt kemencébe történő bekezelése előtt minden esetben ellenőrizni kell, hogy van-e a kemence padozatán az előző hamvasztásból maradvány. Amennyiben az előző hamvasztásból még el nem hamvadt maradványokat lát a hamvasztó-mester, úgy azokat minden esetben a kokillába kikezeli. Ellenőrizni kell továbbá, hogy a kemence állapota megfelel a hamvasztási előírásoknak, vagyis a hőmérséklete nem kevesebb, mint 750 °C, és nem több mint 900 °C. Ha a hamvasztó-mester mindent rendben talált, a hamvasztást meg lehet kezdeni.

    A szükséges hőmérséklet elérésekor a hamvasztó-mester felhelyezi az elhunytat az úgynevezett bekezelő villára úgy, hogy a koporsó fejrésze mindig a kemence irányába mutat, és újból azonosítja az elhunytat. A bekezelő villa (azon eszköz, amely segítségével a koporsót a kemencébe helyezik) segítségével a koporsót a felnyílt ajtón keresztül betolják az égéstérbe és leengedik a kemence padlózatára, a villa részt kihúzzák, és a kemence ajtaja lezáródik. Az ajtó bezáródása után a hamvasztási folyamat automatikusan megkezdődik és a behelyezett test hamvadni kezd. A számítógép programja érzékelők segítségével szabályozza az égéstérbe juttatandó levegő mennyiségét, a minél tökéletesebb – megközelítőleg 60 percet igénybe vevő - égési folyamat érdekében, valamint szabályozza a kemence belső hőmérsékletét, amely 1000-1100 Celsius fok lehet maximálisan. A hamvasztás akkor nevezhető tökéletesnek, ha valamennyi szerves anyag elhamvadt, és csak az izzó csontváz maradt vissza a hamvasztó kemence padozatán. A hamvasztás ideje alatt a hamvasztó-mester végig a kemence vezérlőasztalánál tartózkodik, a hamvasztás folyamatát kíséri figyelemmel, így az esetlegesen fellépő üzemzavart azonnal ki tudja küszöbölni.

A hamvasztási folyamat végén a kemencét a program visszahűti 700-800 Celsius fokra, hogy meg lehessen kezdeni a kikezelést. Első lépésben a hamvasztó-mester felnyitja a hamvasztó kemence kikezelő ajtaját, megkeresi az éghetetlen lapkát és a megmaradt csontokat a kikezelő lapáttal áthúzza a kemence végében kialakított hűtőrészbe. Megközelítőleg 30 percig hűtik azokat, ezt követően egy rozsdamentes hőálló őrlőedénybe – úgynevezett kokillába - helyezik. Fontos szempont, hogy a padozatot a hamvaktól teljesen meg kell tisztítani, azon hamvak nem maradhatnak, addig ugyanis a következő hamvasztás nem indítható!


Hamvak urnába helyezése

    Az edényből kiveszik az azonosító lapkát, melyet azonnal az elhunyt nevére már kiállított urnabetétbe helyeznek. Az urnabetét fedelének belső oldalára és az urnabetét külső oldalára címkét helyeznek a hamvasztás megkezdése után, amely tartalmazza az üzem székhelye szerinti település nevét, az elhalt nevét, születési és halálozási dátumát, a hamvasztási sorszámot és az elhamvasztás időpontját. Az őrlőedényt a csontőrlő malomba helyezik és a csontokat hamuvá őrlik, amelyet bele helyeznek az előkészített urnabetétbe, majd ráforrasztják annak tetejét, így létre hozva a légmentes záródást. A keletkezett hamvakat a hamu űrtartalmával megegyező, de legalább 3 liter űrtartalmú urnabetétbe kell elhelyezni.

Kontakt