Pohrebníctvo - Krematórium
+421 905 202 520
SK HU

Čo robiť?

ČO ROBIŤ? AKO POSTUPOVAŤ V PRÍPADE ÚMRTIA?


-Vašou jedinou dôležitou vecou je, čo najskôr kontaktovať nášho zástupcu.

-Prečo je dôležité, aby sme získali vedomie o prípade úmrtia čo najskôr?
Aby sme mohli minimalizovať náklady ktoré by zbytočne zaťažili vašu peňaženku. 

Nie je jedno ktorá pohrebná služba odvezie zosnulého z bytu, nie je jedno aké služby si chcete vybrať v nemocnici na oddelení patológie, nie je jedno ani to, aké služby si budete chcieť objednať na cintoríne a vôbec nie je jedno ani to, aké náklady budete znášať vy ako pozostalý.My vieme a vyplatíme len tie sumy  ktoré sú nevyhnutne potrebné a vás by zaťažovali.


Naša firma zabezpečí všetky potrebné záležitosti, ktoré treba vybaviť pri úmrtí.  Počiatkom nemocničného papierovania, získania úmrtného listu, až po vybavenie povolenia na kremáciu.

Pripravíme hrobku na pohreb, vybavíme za vás byrokratický proces v cintoríne.  Rezervujeme vám podľa vašich očakávaní termín pohrebného obradu v požadovanom cintoríne.  Podľa potreby odstránime hrobku z hrobu, alebo uskutočníme potrebné kamenárske práce.  (napr.: nápis mena, roku)  

 

Kontakt