Pohrebníctvo - Krematórium
+421 905 202 520
SK HU

Služby

Molnár Krematórium poskytuje kompletné pohrebné služby, ktoré môžu zahŕňať podľa žiadosti zákazníka potrebné vybavenie pohrebných záležitostí, zaobstaranie úmrtného listu, výrobu a dopravu vencov a kytíc, ako aj prepravu zosnulého, kremáciu a prepravu do miesta posledného odpočinku.  V našej kancelárii zabezpečujeme non-stop pripravenosť na odvoz.
 

- Pohrebné služby
 

Naše pohrebné služby zabezpečujú celkové vybavovanie, ktorého obsah a podmienky stanovujú vybrané služby.  V Novozámockej kancelárii vám školení kolegovia poskytnú všetky potrebné informácie o úplnom pohrebnom procese.


 

- Preprava zosnulých
 

Preprava zosnulých je úloha ktorá vyžaduje maximálnu pozornosť a skúsenosť, ktorá sa dá vykonávať len úcty hodne a s vážnou skúsenosťou.  U Molnár krematóriu pokladáme za vyslovene dôležitý taktný a empatický prístup aj v tomto smere.  Naše motorové vozidlá sú vhodné na miestnu, národnú a medzinárodnú prepravu.  Naši kolegovia poskytnú pomoc s vybavením aj týchto záležitostí.
 

- Pohreb s rakvou

V prípade klasického pohrebu s rakvou nás zákazník navštívi osobne v kancelárii a požiada o naše služby.  V tomto prípade vyplníme potrebné dokumenty, poskytneme informácie o detailoch, dohodneme termín pohrebu a vyberieme potrebné doplnky.

Odvezieme zosnulého do pohrebnej siene vybraného cintorína, kde poskytneme pomoc pri organizovaní obradu.  Keď boli kvety a vence objednané v našej kancelárii dovezieme ich do cintorína, prípadne riadime ich príchod.  Kde nám to vzdialenosť dovolí, po skončení obradu vždy  prevážame rakvu osobne, ručnými silami k hrobu.  Po umiestnení rakvy do hrobu rakvu zasypeme a keď máme na to podmienky, pohrebné miesto upravíme.  Okrem toho ponúkame pomoc na zaobstaranie potrebných papierov.

 

- Pochovanie s urnou
 

V prípade pohrebu s urnou nás zákazník navštívi osobne v kancelárii a požiada o naše služby.  V tomto prípade vyplníme potrebné dokumenty, poskytneme informácie o detailoch, dohodneme termín pohrebu a vyberieme potrebné doplnky. (ozdobná urna, vence).
Zosnulého prevezieme do krematória, kde je možnosť rozlúčkového obradu.  Ponúkame pomoc aj pri organizovaní smútočného obradu.   Keď boli kvety a vence objednané v našej kancelárii,  dovezieme ich do cintorína, prípadne riadime ich príchod.  Po vykonaní smútočného obradu prenášame urnu ručnými silami na miesto posledného odpočinku, kde ju uložíme do hrobu.  Nami prevádzkovaných cintorínoch a kde to prevádzkovateľ povoľuje prevedieme vykopanie a následné zakopanie a konečnú úpravu hrobu.  Okrem týchto služieb ešte pomôžeme aj pri vybavení potrebných papierov k pohrebu.
 

- Kremácia (krematórium) 
 

Ak by ste chceli objednať kremáciu, navštívte našu kanceláriu osobne, kde vyplníme potrebné papiere s ktorými môžete začať vybavovanie.  Poskytneme vám akúkoľvek pomoc, aby sa tento proces uskutočnil čo najrýchlejšie. V prípade potreby je možnosť pozrieť zosnulého pred kremáciou, spraviť rozlúčku alebo núdzovú kremáciu.  Popol sa umiestni do uzatvorenej plastovej urny, ku ktorej môžu byť ľubovoľne zvolené držiaky na urny alebo rakvy na urnu.  V našich kanceláriách si môžete vybrať zo širokej ponuky.

- Doplnkové služby
 

  • Vence: ponúkame širokú škálu vencov . Stojatý veniec, grécky veniec , podľa vlastného výberu atď.
  • Kytice: ponúkame so širokej ponuky alebo podľa vlastného výberu
  • Urny: môžete si vybrať v kancelárii alebo na webovej stránke 
  • Ozdoby na rakvu: môžete si vybrať v kancelárii alebo na webovej stránke

 

Kontakt